Sarasota Metropolis: Giới thiệu, Cập nhật Lịch thi đấu và Kết Quả Sarasota Metropolis Mới Nhất

tên đầy đủ: clb bóng đá Sarasota Metropolis

thành lập: 2019

thành phố: Bradenton, Florida

sân vận động:Premier Sports Campus

Lịch thi đấu Sarasota Metropolis mới nhất

Kết quả Sarasota Metropolis mới nhất

Giới thiệu Sarasota Metropolis: Tổng quan về lịch thi đấu Sarasota Metropolis và Kết quả bóng đá trực tuyến của Sarasota Metropolis mới nhất 2022 - 2023