Kilia Kiel: Giới thiệu, Cập nhật Lịch thi đấu và Kết Quả Kilia Kiel Mới Nhất

tên đầy đủ: clb bóng đá Kilia Kiel

thành lập: 1902

thành phố: Kiel

sân vận động:Ligaplatz SV Friedrichsort

Lịch thi đấu Kilia Kiel mới nhất

Kết quả Kilia Kiel mới nhất

Giới thiệu Kilia Kiel: Tổng quan về lịch thi đấu Kilia Kiel và Kết quả bóng đá trực tuyến của Kilia Kiel mới nhất 2022 - 2023