Fort Lauderdale Strikers: Giới thiệu, Cập nhật Lịch thi đấu và Kết Quả Fort Lauderdale Strikers Mới Nhất

tên đầy đủ: clb bóng đá Fort Lauderdale Strikers

thành lập: 2015

thành phố: Miami, Florida

sân vận động:Riccardo Silva Stadium

Lịch thi đấu Fort Lauderdale Strikers mới nhất

Kết quả Fort Lauderdale Strikers mới nhất

Giới thiệu Fort Lauderdale Strikers: Tổng quan về lịch thi đấu Fort Lauderdale Strikers và Kết quả bóng đá trực tuyến của Fort Lauderdale Strikers mới nhất 2022 - 2023