Charlotte Independence 2: Giới thiệu, Cập nhật Lịch thi đấu và Kết Quả Charlotte Independence 2 Mới Nhất

tên đầy đủ: clb bóng đá Charlotte Independence 2

thành lập: 2019

thành phố: Rock Hill, SC

sân vận động:Manchester Meadows Park

Lịch thi đấu Charlotte Independence 2 mới nhất

Kết quả Charlotte Independence 2 mới nhất

Giới thiệu Charlotte Independence 2: Tổng quan về lịch thi đấu Charlotte Independence 2 và Kết quả bóng đá trực tuyến của Charlotte Independence 2 mới nhất 2022 - 2023