Athletic Carpi: Giới thiệu, Cập nhật Lịch thi đấu và Kết Quả Athletic Carpi Mới Nhất

tên đầy đủ: clb bóng đá Athletic Carpi

thành lập: 2021

thành phố: Carpi

sân vận động:Comunale Dorando Pietri

Lịch thi đấu Athletic Carpi mới nhất

Kết quả Athletic Carpi mới nhất

Giới thiệu Athletic Carpi: Tổng quan về lịch thi đấu Athletic Carpi và Kết quả bóng đá trực tuyến của Athletic Carpi mới nhất 2022 - 2023